Bạn hãy làm bài trắc nghiệm Holland để biết được mình thuộc nhóm nào. Mỗi câu hỏi có 6 trang lựa chọn, bạn hãy lựa chọn đáp án thật nhanh. Sau khi có kết quả, bạn có thể đọc thêm tại Website: https://vitalent.vn để đọc thêm thông tin hướng nghiệp về nhóm của bạn.