Vân tay học
VAK
Phân tích phương thức tiếp nhận kiến thức VAK
(26/12/2013 04:12)

Trong Bản báo cáo kết quả phân tích sinh trắc học vân tay, chúng tôi có phần phân tích " Phương thức tiếp nhận kiến thức - VAK " . Vậy VAK là gì ?

images (3)
Lịch sử của ngành khoa học Sinh trắc học dấu vân tay.
(13/11/2013 05:11)

Ngành khoa học sinh trắc dấu vân tay đã được các nhà khoa học trên Thế giới nghiên cứu từ rất lâu. Qua một chặng đường dài phát triển, ngành khoa học sinh trắc vân tay đã đạt được những...

images
Công nghệ sinh trắc học dấu vân tay
(13/11/2013 04:11)

Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, các nhà khoa học trên thế giới đã đúc kết công trình nghiên cứu về nghành khoa học dấu vân tay (Dermatoglyphics) có liên quan đến sự...