Tư vấn

Hỏi

Câu hỏi thường gặp 3: “Các bước thực hiện phân tích sinh trắc học vân tay như thế nào ?"


Đáp


Quy trình thực hiện phân tích sinh trắc học vân tay gồm 3 bước chính:

Bước 1:Nhân viên công ty sẽ đến tận nơi và tiến hành Scan vân tay cho khách hàng ( Thời gian thực hiện khoảng 15 phút)

Bước 2: Công ty gửi bản scan vân tay sang Trung tâm

Bước 3: Nhân viên công ty sẽ đến tận nơi trả kết quả báo cáo phân tích và tư vấn cho khách hàng. (Thời gian tư vấn 45-60 phút/báo cáo)

Gửi câu hỏi cần tư vấn