Tư vấn

Hỏi

Câu hỏi thường gặp 2 : “Có bằng chứng khoa học chứng minh không ?”


Đáp


Thực tế cho thấy rằng khoa học vân tay là khá mới mẻ ở Việt Nam tuy nhiên trên thế giới đã có hàng nghìn đề tài nghiên cứu ( thạc sỹ, tiến sỹ ) về vân tay học và đã có rất nhiều bài báo quốc tế đã viết về lĩnh vực này.
Bên cạnh đó Trung tâm nghiên cứu Sinh trắc học vân tay Châu Á ADRC đã cung cấp thêm cho chúng tôi những tài liệu bằng chứng khoa học quan trọng khác. Nếu quý vị khách hàng quan tâm, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để có thể tiếp cận trực tiếp với nguồn tài liệu này.
Ngoài ra, quý khách hàng có thể lên mạng Internet, sử dụng dịch vụ tìm kiếm như Google.com… tra cứu về lĩnh vực Dermatoglyphic, DMIT test … để hiểu rõ thêm về công nghệ sinh trắc và ngành khoa học vân tay.

Gửi câu hỏi cần tư vấn